K-onsult voor bedrijven

Een onderneming kan enkel draaien en groeien dank zij een mensgericht beleid en geëngageerde werknemers.  Een mensgericht bedrijf houdt dus zowel rekening met haar gewenste bedrijfsdoelstellingen, als de behoeften en waardering van haar medewerkers.  Zo’n bedrijft investeert niet enkel in competenties en talenten, maar in de mens in zijn totaliteit.

Karine Van Oosterbos, oprichtster van K-onsult en bezielster van “uitjeburnout.be” gelooft dan ook sterk in ‘people’. Zij koppelt, samen met haar team, de persoonlijkheid van werknemers aan de behoeften van de organisatie en vice versa.

Op deze manier kan een organisatie verschillende doelstellingen bereiken

 • een grotere werknemersbetrokkenheid,
 • een toename in persoonlijke groei,
 • een hogere efficiënty,
 • minder personeelsverloop
 • en een lager ziekteverzuim.

Hoe?  Door vooral in te zetten op de communicatielijnen, te luisteren naar mekaar en de bedrijfswaarden en het welzijn van medewerkers onder de loep te nemen.  Karine Van Oosterbos en haar team kunnen hier, dankzij gedegen ervaring, een maximale ondersteuning bieden.

Vermits elk bedrijf uniek is, onderzoekt Karine graag samen met u de specifieke noden van uw organisatie, biedt zij advies en zorgt zij voor een optimale implemenatie.

Het K-onsult HR Solutions’ aanbod bestaat uit vier componenten :

Bedrijfsadvies & coaching

K-onsult definieert een ‘Human Capital’ beleid als een beleid dat zorgt voor een win-win-win situatie voor zowel de organisatie, de werknemers en de klanten. Een ‘Human Capital’ beleid haalt haar kracht uit de competenties, de talenten en het welbevevinden van alle betrokkenen binnen organisatie. Dit start vanuit de missie, visie en bedrijfsstrategie en wordt meteen vertaald naar het werving en selectiebeleid en de bedrijfscultuur.

De juiste medewerker op de juiste plaats … wat betekent dat eigenlijk ? En hoe ga je objectief aan de slag ? Hoe help je medewerkers om te groeien en om hun talenten en competenties te ontwikkelen ? K-onsult helpt u deze vragen te beantwoorden. Medewerkers dienen zowel gestuurd als gecoacht te worden. Ook leidinggevenden en senior medewerkers dienen dus over de nodige people skills te beschikken.

Hoe ga je om met stress op de werkvloer ? Wat met absenteïsme ? K-onsult heeft een duidelijk programma rond stresspreventie en burn-out ontwikkeld, van herkennen en erkennen, naar herstellen tot herval preventie.

Een tevreden medewerker hecht zowel aandacht aan de arbeidsvoorwaarden, de teamspirit, welzijn op de werkvloer, bedrijfscultuur en de groeimogelijkheden. In een tijd waarin mensen om de paar jaar van werkgever veranderen, is een retentiebeleid geen overbodige luxe. Wanneer je medewerkers gemotiveerd kan houden door aan interne mobiliteit te werken, hoeven ze hun talenten niet aan te bieden bij een andere werkgever. Een verloningspolitiek kan breed en toch transparant worden uitgewerkt, mits er een duidelijke visie aanwezig.

K-onsult gaat ook graag met groepen en individuen aan de slag. Een beleid op papier dient immers vertaald te worden naar implementatie in de ganse organisatie en gedragen te worden door alle medewerkers.

K-onsult kan u bij dit alles en méér ondersteunen en zorgt er via een duidelijk draaiboek voor dat u ook nadien uw nieuwe ingeslagen weg kan verder zetten. Contacteer Karine Van Oosterbos voor meer info omtrent de werking van K-onsult op vlak van :

 • Aanwerving in functie van uw noden en teams
 • Burn-out preventie
 • Doorstroming van medewerkers
 • Interne en externe communicatie
 • Ontwikkeling van medewerkers
 • Performance management
 • Retentie
 • Stressmanagement
 • Verloning
 • Verzuimbeleid
 • Reïntegratie na langdurige afwezigheid

Assessment & Development

K-onsult beschikt over een assessment & development center. In ons assessment center richten wij ons op de screening van huidige competenties met het oog op eventuele aanwerving. Ons development center kijkt naar de potentiële groei van de huidige competenties met het oog op verdere ontwikkeling en/of doorstroming in uw organisatie. In beide scenario’s worden de (door u opgegeven) te screenen competenties van de kandidaat in kaart gebracht. Elke competentie wordt minstens tweemaal getoetst via uiteenlopende assessment oefeningen. Tevens staat elke competentie duidelijk beschreven in het competentiehandboek, ingedeeld in de categorieën met desbetreffende gedragsindicatoren. Dit betekent voor u dat de procedure objectief verloopt en als dusdanig voor elke medewerker of kandidaat hetzelfde is. Ons Assesment & Development center wordt op maat en in samenwerking met u, de klant, opgesteld. Een procedure kan bestaan uit een combinatie van onderstaande testmethodieken.

 • PC testen gericht op spelling, numerieke verwerking, logica, verbanden leggen, ICT vaardigheden
 • Persoonlijkheidsprofiel via de ‘Thomas International’ of “SHL persoonlijkheidstest”.
 • In basket oefeningen
 • Nauwkeurigheidstesten
 • Cases
 • Praktijkgerichte rollenspelen
 • Telefonische communicatieproeven
 • Presentatie oefeningen
 • Analyse oefeningen
 • Competentiegericht interview

Outplacement

Als erkend outplacement kantoor kan u kiezen voor een outplacementtraject bij K-onsult. U kiest dan voor een oplossings-, individu- en competentiegerichte loopbaanbegeleiding. Onze carreer coaches helpen de ontslagen medewerker om de negatieve emoties om te buigen naar een positieve toekomstgerichte visie. K-onsult hecht daarbij veel waarde aan een individu gerichte aanpak. Ook hier staat ‘people’ weer centraal. De bouwstenen van een succesvol outplacement zijn :

 • Acceptatiefase ontslag
 • Motivatoren om een outplacementtraject aan te gaan
 • Sterkte/zwakte analyse
 • Sollicitatietraining
 • Competentie screening
 • Competentie ontwikkeling
 • Individuele coaching
 • Jobsearch
 • Studie- en loopbaanbegeleiding
 • Social mediatraining
 • Netwerkevents
 • Facultatieve workshops
 • Voorbereiding op assessments
 • Onze mastermind groep

Burn-out preventie en reïntegratie na burn-out

Vertoont uw medewerker tekenen van stress, is hij vaker ziek dan anders, is hij verstrooid en merkt u een verandering op in zijn manier van samenwerken met anderen ? Negeer dan deze alarmsignalen niet. Karine Van Oosterbos werkt rechtstreeks met cliënten in (bijna) burn-out, zowel in haar praktijk als op de werkvloer. Ze geeft geregeld infosessies en workshops om de signalen van stress en burn-out te leren herkennen en er adequaat mee om te gaan; U als werkgever kan hier ook een rol in spelen.

Werd uw medewerker reeds getroffen door een burn-out ? Dan is hij vaak een aantal maanden afwezig en hoort u slechts sporadisch hoe het met hem gaat. Uiteraard heeft u daarbij vragen en bedenkingen :

 • Wat kan u doen als werkgever ?
 • Houdt u contact of niet ? Zo ja, op welke manier ?
 • Welke verwachtingen heeft u ?
 • Hoe reageert u wanneer blijkt dat uw werknemer zowel telefonisch als per mail niet meer bereikbaar is ?
 • Heeft u overigens reeds nagedacht over het moment waarop de medewerker zijn werk terug wenst te hervatten ?
 • Staat u erbij stil dat deze werknemer niet meteen 100% kan ingezet worden ? Heeft uw organisatie een beleid hierrond ?
 • Wat betekent dit voor u, de organisatie en de collega’s ?

Een doordacht reïntegratiebeleid is een must voor alle partijen. Het lange herstelproces van de werknemer kan teniet gedaan worden door een slecht terugkombeleid (of het gebrek daaraan). Neem daarom contact op met ons, om advies in te winnen samen te bekijken op welke manier we voor uw onderneming een duidelijk reïntegratieplan kunnen opstellen, dat tegemoet komt aan de behoeften van alle partijen.

Karine Van Oosterbos is tevens bezielster van de website en werking van www.uitjeburnout.be en werkt nauw samen met verschillende dokters en huisartsenpraktijken.

Informeer bij K-onsult of uw organisatie beroep kan doen op de KMO-portefeuille voor bedrijfsadvies. http://kmo-portefeuille.be/