K-onsult Academie

 “Learning is the discovery that something is possible.”  – Fritz Pérls

 

Voor K-onsult is dat geen vrijblijvend citaat. Wij geloven sterk in een voortdurende en duurzame ontwikkeling van elk individu. In onze snel veranderende kennissamenleving hebben we trouwens geen keuze: anno 2017 is levenslang leren simpelweg de norm.

Als bedrijf kan u ervoor kiezen om een “in company” opleiding te organiseren. Wanneer u beroep doet op één van onze trainingen, plannen wij steeds een uitgebreid intakegesprek om maatwerk te kunnen aanbieden. De inhoud wordt vooraf met u bekeken en oefeningen worden rechtstreeks gelinkt aan de praktijksituaties waarin uw medewerkers zich dagdagelijks bevinden. Daarnaast kan u ook medewerkers individueel inschrijven voor ons open aanbod.

Ook particulieren kunnen zich inschrijven voor open opleidingen. Misschien wil je jezelf verder ontwikkelen of misschien ambieer je een loopbaan als coach en heb je interesse in onze opleidingen tot coach ? We verwelkomen je graag.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Trainingen

Assertiviteit

Assertiever leren communiceren staat direct in relatie met je gedrag. We focussen ons daarom ook op een groeiproces. Er wordt in kleine groepjes gewerkt, waarbij elke deelnemer kan aftasten wat voor hem/haar werkt. Omdat we gebruik maken van concrete praktijksituaties, kan je hier na de opleiding ook concreet mee aan de slag. Assertiviteit betekent eigenlijk “opkomen voor jezelf, op een constructieve manier, daarbij rekening houdend met de grenzen van de ander.” Omdat je niet na 1 dag plots je ganse basishouding kan wijzigen, bestaat deze workshop uit vier verschillende sessies van een halve dag. Deelnemers die nog verder wensen te “oefenen”, kunnen nadien aansluiten bij onze groeigroep. Volgende thema’s komen aan bod :

 • – De assertiviteitslijn
 • – Zelfvertrouwen
 • – Leren nee zeggen
 • – Feedback geven en krijgen
 • – Omgaan met gevoelens
 • – Wat als je echt boos bent ?
 • – Wat als de ander boos is ?
 • – Hoe komt een duurzame relatie, met respect voor elkaars mening, tot  stand ?

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates qua data. Wil je graag zelf een in-company training organiseren, stuur dan een mail naar info@k-onsult.be.

Burn-out preventie

De opleiding richt zich enerzijds op het herstel van de medewerker en tegelijkertijd begeleiden we de onderneming op vlak van de re-integrati

Voor de medewerker :

In mijn praktijk zie ik het thema “stress” en “burn-out” in stijgende (en verontrustende) lijn zien evolueren. De druk van het dagelijks leven wordt alsmaar groter en de veelheid aan informatie. Stress heeft een belangrijke impact op ons professioneel en privé leven, en niet het minst op je gezondheid.

Een burn-out geeft aan dat je een tijd lang teveel van jezelf hebt gevraagd. Je draagkracht is niet meer in evenwicht met je draaglast. Een burn-out wordt voorafgegaan door stress, roofbouw of spanningen. En ineens overvalt het je. Gelukkig kun je het met gerichte begeleiding voorkomen of herstellen. . Een persoonlijke benadering is dus essentieel.

Herken je je in één of meer van deze aanwijzingen

Ø Heb je last van abnormale vermoeidheid ?

Ø Is zelfs het afwassen je soms teveel?

Ø Merk je dat je je slecht kan concentreren en meer vergeet ?

Ø Ben je meer geïrriteerd dan anders ?

Ø Kan je moeilijk nee zeggen ?

Ø Stel je hoge eisen aan jezelf ?

Voor organisaties :

Voor bedrijven treed ik op als vertrouwenspersoon voor de werknemers die bewust omgaan met of last hebben van stress, zowel proactief als reactief. Op die manier draag ik tevens bij tot het verlagen van het ziekteverzuim.

Daarnaast help ik een onderneming omgaan met de terugkeer van de medewerker, waarbij zowel wordt ingezet op preventie van herval als hij heroriëntatie in de functie indien nodig.

Tevens help ik u begrijpen wat een burn-out is en hoe u als onderneming dit mee kan helpen voorkomen.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates qua data.

Wil je graag zelf een in-company training organiseren, stuur dan een mail naar info@k-onsult.be.

Coachend leidinggeven

Als coach “wandel je mee” op de route van je werknemer. Vanuit jouw eigen mensgerichte visie, herken je de motivatoren en valkuilen van je medewerkers. Door middel van de juiste vraagstelling, een duidelijke omschreven takenpakket en goede communicatievaardigheden, slaag je erin om zonder moeite leiding te geven, zonder daarbij “de baas te spelen”.

Het gaat dus voornamelijk om betrokkenheid en motivatie. En net om die betrokkenheid en motivatie aan te scherpen, bent u de coach.

Deze workshop belicht de praktische kant van coachen. U krijgt inzicht in het begrip coachen en ziet u het verschil met het traditionele leiding geven. U krijgt de nodige tools aangereikt om uw leidinggevende taak coachend uit te voeren en u verwerft de vaardigheden om met succes coaching gesprekken te voeren. Coachen is niet soft, u leert dus ook hoe u uw medewerkers aanspreekt op hun valkuilen en allergieën.

We gaan dieper in op toekomstige uitdagingen.

 • De voorwaarden om te kunnen coachen
 • De kernopdrachten van de coach
 • Doelen stellen
 • Hoe geeft u medewerkers de ondersteuning die ze nodig hebben ?
 • Het coaching gesprek

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates qua data.

Wil je graag zelf een in-company training organiseren, stuur dan een mail naar info@k-onsult.be.

Communicatietraining

Als mens communiceren we “altijd”. Je zou dan ook denken dat we daar erg goed in zijn. Hoe komt het toch, dat er geregeld misverstanden opduiken. Dat mensen zich onbegrepen voelen of boodschappen niet duidelijk overgebracht worden ? In het bedrijfsleven is communicatie van primair belang. Zowel intern als extern. Top down, bottom-up en horizontaal. Een degelijke communicatietraining is dan ook geen overbodige luxe. Tijdens onze basistraining communicatie krijgt u een heel duidelijke kijk op alles wat communicatie omvat: luisteren, spreken, lichaamstaal, intonatie, feiten en interpretatie, boodschappen overbrengen, feedback geven en krijgen, assertiviteit, …

De opleiding omvat onder andere :

 • Het communicatieproces
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Principes van actief luisteren
 • Vragentechnieken
 • Het belang van het referentiekader
 • Feiten en interpretaties
 • Regels rond feedback
 • Communicatiestromen in een organisatie
 • Hoe ontstaan misverstanden en hoe buigen we deze om ?

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates qua data.

Wil je graag zelf een in-company training organiseren, stuur dan een mail naar info@k-onsult.be.

Competentiemanagement

De arbeidsmarkt en de (wereld)economie is voortdurend in verandering. Welke doelen wenst u na te streven en hoe realistisch zijn deze ? Welke mensen heeft u hiervoor nodig en waar vindt u ze ? Hoe stuurt u jongere en ervaren medewerkers aan ? Wat is uw taak als Human Resources specialist of als zaakvoerder ? Vanuit competentiemanagement kan u doel- en resultaatgericht aan de slag, zonder daarbij te vergeten dat alles draait om “mensen”.

Tijdens onze training brengen we u de principes bij van zowel competentiemanagement als talentmanagement. U ontdekt hoe u uw medewerkers geëngageerd houdt en op welke manier zij, door ontwikkeling van hun competenties, hun persoonlijke groei kunnen inzetten in functie van de groei van uw onderneming. Alle oefeningen zijn gebaseerd op uw specifieke noden. Theorie en praktijk wordt hierbij afgewisseld.

De opleiding omvat onder andere :

 • Wat zijn competenties ?
 • Wat is een competentieprofiel ?
 • Waarom zijn competenties functie overschrijdend ?
 • Welke competenties zijn “groei”competenties ?
 • Hoe zet je loopbaancompetenties in voor een efficiënt retentiebeleid ?
 • De kruisbestuiving tussen competentiemanagement en talentmanagement.
 • De eventuele link tussen competentiemanagement en verloning.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates qua data.

Wil je graag zelf een in-company training organiseren, stuur dan een mail naar info@k-onsult.be.

Gesprekstechnieken basisopleiding

Bewust nadenken over communicatie, voorkomt misverstanden. Via deze training in gesprekstechnieken, leer je duidelijk te communiceren. Tevens leer je hoe je kan controleren of de ander jouw boodschap goed begrepen heeft. Volgende zaken komen aan bod :

 • Actief luisteren : Een goede communicatie begint met luisteren. Werkelijk luisteren is actief luisteren. Je luistert zonder in je hoofd meteen een vraag of antwoord klaar te hebben. Je staat stil bij het doel van je gesprekspartner, wanneer deze een boodschap overbrengt. Non-verbaal toon je tevens dat je luistert en verbaal laat je dit merken door middel van vragen te stellen.
 • Vraagtechnieken : Vragen maken een essentieel deel uit van een goed gesprek. Door vragen te stellen toon je dat je luistert en spoor je de gesprekspartner aan om nog meer te vertellen. Tevens kan je door middel van de juiste vraagstellingen om verduidelijking “vragen”. Er bestaan veel verschillende soorten vragen. Welke vraag je stelt dient overeen te stemmen met het doel dat je wenst te bereiken.
 • Conflicthantering : Miscommunicatie en meningsverschillen kunnen leiden tot conflicten. Je kan daar in meegaan of je kan trachten om de lieve vrede te bewaren. Het Thomas Killman model biedt een heldere kijk op hoe mensen omgaan met conflicten en welke output dit genereert.
 • Boodschappen overbrengen : We staan stil bij de algemene communicatieregels en focussen ons op de synergie tussen doel en effect.
 • Parafraseren en reflectie : Wees kritisch voor jezelf en ga na of je de gesprekstechnieken goed beheerst. Door actief te luisteren, in combinatie met de juiste vraagstelling, leer je parafraseren om af te toetsten of je met je gesprekspartner op dezelfde golflengte zit.
 • Beïnvloeden : Beïnvloeden klinkt vaak negatief, maar dit hoeft niet zo te zijn. Wanneer je enkel wenst te beïnvloeden om hieruit zelf voordeel te halen, ben je fout bezig. Doe je dit omdat je rekening houdt met de motivatoren en wensen van anderen, dan kan en mag het wel.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates qua data.

Wil je graag zelf een in-company training organiseren, stuur dan een mail naar info@k-onsult.be.

Kernkwadranten

Daniel Ofman

De theorie van de kernkwaliteiten is ontwikkeld door organisatieadviseur Daniel Ofman uit Nederland. Via het model van het Kernkwadrant ontstaat er inzicht in de samenhang tussen de kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie. Dit model is oordeelvrij. Het gaat er niet om of je iets fout doet. Je leert zien wat je te leren hebt, je uitdaging. Het gaat om het vinden van de balans tussen je kwaliteiten en je uitdagingen.

Kwaliteit of vaardigheid

Een kwaliteit is niet hetzelfde als een vaardigheid. Een kwaliteit komt van binnenuit en hoort echt bij je. Vaardigheden zijn aangeleerd. Voorbeelden van kwaliteiten zijn: geduld, empathie, humor, creativiteit, overtuigingskracht.

Jouw kwaliteiten

Iedereen heeft kwaliteiten. Ze benoemen is een eerste stap. Dan gaan we reflecteren om te bekijken wat deze voor jou betekenen, wat maakt dat je deze inzet, hoe anderen jou zien, hoe je ook kan overdrijven waardoor jouw kwaliteit niet meer tot zijn recht komt. Door een beter zicht op je eigen kwaliteiten en valkuilen te krijgen, leer je tevens om kwaliteiten in anderen te herkennen.

In de praktijk

We gaan aan de slag met ieders individuele kwaliteiten, gelinkt aan zowel je werkcontext als aan je dagdagelijkse leven. Het is eenvoudig en geeft snel inzicht.

Je maakt een of meerdere kernkwadranten van jezelf. Je leert begrijpen waarom je sommige eigenschappen van anderen zo storend vindt. En meer begrip betekent minder ruzie.

 • Je krijgt zicht op je eigen kwaliteiten en wat deze voor jou betekenen.
 • Je leert je valkuilen herkennen.
 • Je weet welke uitdagingen je aan dient te gaan.
 • Je begrijpt waarom jij je stoort aan bepaalde mensen (allergie).
 • Je ziet de samenhang tussen deze vier aspecten

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Klantgericht communiceren

Klantgerichtheid is belangrijk voor het imago van een bedrijf. Tevreden klanten zijn ook trouwe klanten en zorgen dus voor meer omzet. Hoe slaag je erin om de wensen van de klant tevens te verbinden aan de wensen van het bedrijf ? Hoe geef je elke klant de juiste aandacht en een tevreden gevoel ? En wat als je de klant niet kan helpen ? Hoe reageer je op klachten en minder tevreden klanten ?

We gaan dieper in op het volgende :

 • Mijn eigen gedrag, naar klanten toe.
 • Luisteren naar de behoeften van de klant.
 • Hoe reageren op lastige vragen of moeilijke situaties?
 • Vaardigheden als klantgerichte medewerker.
 • Communicatietechnieken.
 • Pro-actief gedrag versus re-actieve houding.
 • Hoe creëer ik een win-win situatie bij elk klantencontact?

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Motiveren van medewerkers

Deze praktische workshop maakt gebruik van de juiste communicatietechnieken en leert je meer over motivationeel interviewen. Om je daarin te bekwamen, wordt er tevens gewerkt met de kernkwaliteiten van Ofman. We raden daarom aan om eerst de workshop rond kernkwadranten te volgen, alvorens hiervoor in te schrijven. We gaan tevens aan de slag met verandertaal en letten daarbij actief op het gebruik van status qua taal bij de medewerker. Via drie zinnen krijg je een medewerker in beweging en laat je hem/haar zelf aangeven op welke manier hij/zij zichzelf in staat ziet bepaalde engagementen aan te gaan. Op het einde van de workshop ben je in staat om medewerkers individueel te benaderen en hen aan te sturen op vlak van hun eigen motivatoren.

Als leidinggevende lijkt het vaak alsof het motiveren van medewerkers je belangrijkste taak is. Echter, jijzelf kan hen niet motiveren, je kan enkel trachten te ontdekken wat hen drijft om daarop in te spelen. Als je dat kan, creëren jullie samen een stimulerende werkomgeving waarin zij hun behoeften kunnen bevredigen. Deze training leert je hoe je dat aanpakt.

 • Communicatiestromen in een organisatie
 • Hoe ontstaan misverstanden en hoe buigen we deze om ?
 • Wat is motivatie?
 • De motivatiecyclus
 • Motivatieproblemen begrijpen
 • Wat motiveert iemand voor zijn werk:
  • Behoeftepiramide van Maslow
  • Overtuigingen
  • Waardering en zelfontplooiing
  • Motiverende doelen
  • Aan de slag met kernkwaliteiten
  • Wat motiveert medewerkers niet
 • Wat is je rol als leidinggevende:
  • Observeer, vraag en reflecteer
  • Treed in contact
  • Erken de behoeften
  • Help een motiverend doel te verzinnen
  • Geef feedback en draag bij aan realistische verwachtingen
  • Laat mensen doen waar ze goed in zijn en hoe ze het willen
  • Leren op gedragsniveau (weten, inzien, toepassen, integreren)
 • Leerstijlen en de leercyclus Kolb
 • Thomas Killman
 • Motiveren van medewerkers in de praktijk
 • Motivationeel interview
 • Motivatie omzetten in resultaten
 • Persoonlijk actie- en leerplan

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Sales coaching

Verkopen is in feite communiceren. Met de juiste communicatietechieken wordt een verkoopsgesprek een fijne dialoog. Neem contact op voor meer informatie en een opleiding op maat van uw onderneming.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Sociale vaardigheden

Deze workshop werd in het leven geroepen door de veelvoudige vraag van klanten om te werken rond basisattitudes. Het gaat om eenvoudige zaken, vooral gelinkt aan communicatie en probleemoplossend denken, die ervoor zorgen dat medewerkers op een fijne manier kunnen samenwerken. We gaan kijken naar de eigen verwachtingen als die van de anderen en leren hoe we rekening kunnen houden met elkaars behoeften. Respect en empathie zijn enkele sleutelwoorden in deze workshop. We nemen onze communicatiepatronen onder de loep en gaan daarmee constructief aan de slag.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Stressmanagement

Het woord stress nemen we geregeld in de mond, maar wat betekent dit nu eigenlijk ? Wat geeft jou stress ? En wat kan je eraan doen ? Onze aanpak is vooral gericht op het omgaan met onze gedachten en daarbij horende emoties. We combineren daarbij de methodologie van zowel RET (Rationele Effectiviteitstraining) als de Release Coaching Method. Deze aanpak is erop gericht om belemmeringen om te buigen naar positieve gedachten, meer effectief gedrag en effectievere emoties.

De basis voor R.E.T. vormt het A-B-C:

 • A = Activating event => situatie
 • B = Beliefs => gedachten
 • C = Consequences => gedrag & emoties

Omdat RET nog op het cognitieve niveau blijft hangen, maar ook daar reeds tot verbluffende resultaten kan leiden, verdiepen we de methode via de Release coaching method. Deze is erop gericht om elke vorm van stress of conflict te transformeren. Het proces bestaat uit een eenvoudige set van instructies om elke vorm van emotionele bagage los te laten (angst, kwaadheid, stress, twijfel,…). We praten niet enkel over de ervaring, we leren ze ook beleven, om zo tot betere inzichten in de eigen patronen te komen.

Deze methode bouwt verder op technieken uit NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren), RET en visualisatie. Door het werken met polariteiten en deze te koppelen aan ankers, leert u hoe u snel vanuit een negatieve situatie of gedachten patroon kan omschakelen naar een positieve ervaring.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Timemanagement

Het begrip tijd leeft vaak zijn eigen leven. Soms tikt de klok te snel of lijkt de tijd net stil te staan. Helaas kunnen we niet meer tijd maken dan er is, al zouden we dat graag willen. ‘Geen tijd’ is, ook binnen jouw organisatie de meest genoemde reden om zaken niet te doen die wel gedaan (hadden) moeten worden. Daarmee is ‘geen tijd’ ogenschijnlijk de belangrijkste remmende factor in de ontwikkeling van de mensen en de organisatie. ‘Harder werken’ heeft dan geen zin, maar ‘anders werken’ wel.

Deze workshop of training biedt een nieuwe kijk op jouw huidige tijdsbesteding, om van daaruit tot een meer doelgerichte en efficiëntere omgang met dezelfde tijd te komen. Je leert om sneller meer van jouw doelen te bereiken en daarmee jouw persoonlijke effectiviteit te vergroten. We bekijken daarom eerst de basisvoorwaarden voor het ontwikkelen van die effectiviteit. Daarna volgt een stappenplan om vanuit de gestelde basisvoorwaarden gericht te kunnen plannen en je doelen te realiseren. Vervolgens bespreken we een instrument om tussentijds te toetsen in hoeverre je de gemaakte planning en de gestelde doelen ook gerealiseerd hebt. Tevens krijgen we hiermee inzicht in wat de belangrijkste factoren en tijdvreters zijn die ons belemmeren in onze effectiviteit.

We gaan meteen praktisch te werk. Wat wil jij zelf veranderen ? Waar bots je tegenaan ? Wat zijn jouw persoonlijke tijdvreters ? Welke aanpak sluit aan bij jouw persoonlijkheid ? Je brengt je agenda mee en we gaan dieper in op ieders individuele behoefte. We gaan van “moeten naar “willen” en leren hoe je daarmee het verschil kan maken. Welke taken kan je delegeren ? Welke taken (de)motiveren jou ? Op het einde van de dag heb je voldoende inzichten in je tijdvreters en belemmeringen om constructief aan de slag te gaan en veranderingen in je eigen timemanagement door te voeren.

We maken een onderscheid tussen trainingen voor ondernemers en werknemers. Een introductie wordt vaak gegeven in een korte avondworkshop.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Verbale en non-verbale communicatie

Een mens communiceert altijd en een eerste indruk blijft lang nazinderen. Tijd dus om even stil te staan bij jouw eigen manier van communiceren en hoe dit zich weerspiegelt in jouw houding en gedrag. Via concrete oefeningen gaan we dieper in op het verschil tussen feiten en interpretaties. We leren onze patronen en overtuigingen kennen en zien daarbij ook in hoe deze onze communicatie kunnen belemmeren. Vraagtechnieken worden ingeoefend, om de ander beter te kunnen begrijpen. We kijken zowel vanuit ons eigen referentiekader, als door het venster van de ander. Volgens de regels van de feedback leren we het verschil tussen assertieve en agressieve communicatie en oefenen we in het overbrengen van boodschappen.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Voeren van functioneringsgesprekken

Als HR medewerker of als leidinggevende word je verondersteld verschillende type gesprekken te voeren met werknemers. Zo zijn er doelstellingengesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken. Elk gesprek heeft zijn eigen doelstelling en eigen specifieke communicatiestructuur. In deze workshop leren we het verschil en oefenen we de vaardigheden die hiervoor belangrijk zijn.

We gaan aan de slag met :

 • Kenmerken van een functioneringsgesprek (ook evolutiegesprek genoemd)
 • Doel, opbouw en inhoud van het gesprek
 • Uw eigen rol in het functioneringsgesprek
 • Communicatie- en vraagtechnieken
 • Objectief beoordelen van gedrag
 • Behoeftedetectie : de zorg achter mogelijke weerstand onderzoeken
 • SMART stellen van afspraken
 • Opvolgen van gemaakte afspraken

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Voeren van selectiegesprekken

Het selecteren van medewerkers is een moeilijke taak. Er hangt veel van af. Hoe beoordeelt u de geschiktheid van kandidaten? Hoe kunt u uw gevoel goed onderbouwen? Hoe bepaalt u welke kandidaat u zoekt? Deze workshop leert u om op een objectieve wijze de persoonlijkheid van de sollicitant te beoordelen.

We gaan aan de slag met :

 • Kenmerken van selectiegesprekken
 • Doel, opbouw en inhoud van het gesprek
 • Uw eigen rol in het selectiegesprek
 • Competentiegericht interviewen en beoordelen
 • De STAR-methodiek
 • Communicatie- en vraagtechnieken
 • Objectief beoordelen van gedrag
 • Waardering en eindbeoordeling kandidaat
 • Het proces van contractbespreking

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Opleiding tot loopbaancoach

WORD LOOPBAANCOACH !

Wat is het ?

Deze interactieve 8-daagse vorming leert jou de vaardigheden van een goede loopbaancoach. Zo wandel je mee op het levens- en loopbaanpad van de coachees en help je hen groeien en zichzelf verder ontwikkelen. Geïnspireerd door sleutelinformatie, die door de coachees wordt aangereikt, creëert de loopbaancoach de ruimte om dit proces vorm te geven. Deze vorming is opgebouwd vanuit de I.V. benadering. I.V. staat voor Interactionele Vormgeving en is cliënt georiënteerd. Via interactie, gericht op zowel denken, doen als voelen, ga je samen met de cliënt in op zijn/haar loopbaanvraag en ontdek je wie hij/zij is, wat hij/zij kan, maar vooral wat hij/zij echt wil.

Opbouw

Naast een theoretisch kader besteden we veel aandacht aan het leren kennen en inoefenen van de verschillende coaching technieken. We dompelen ons elke lesdag onder in een verschillend thema. Via levensechte en praktijkgerichte oefeningen ga je aan de slag met de aangeleerde tools. Deze vorming leert jou het vak van loopbaan coach en draagt tevens bij tot jouw persoonlijke ontwikkeling. Op de certificatiedag toon je op welke manier je de leerstof beheerst.

Wat komt er onder andere aan bod ?

 • Gesprekstechnieken en coaching vaardigheden als loopbaan coach
 • Het intakegesprek, do’s en don’ts, deontologie van de coach + dossierbeheer
 • Loopbaancompetenties in kaart brengen via o.a. spiral dynamics, kernkwadranten, …
 • Mogelijke obstakels detecteren via o.a. logische niveaus, vragenlijst, motivatie-oefeningen, behoeftepiramide, …
 • Onbewuste verlangens en talenten naar boven brengen via o.a. visualisatie-oefeningen
 • CV screening, opmaak van CV en motivatiebrief, sollicitatiekanalen
 • Opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan, doelen stellen

Voor wie

Deze vorming richt zich vooral op professionals, gepassioneerd door mensen en, bij voorkeur, reeds werkzaam binnen het domein van Human Resources, of die reeds een functie uitoefenen als coach, therapeut of psycholoog.

Data en plaats – K-onsult – Cornelis De Herdtstraat 63 – 2640 Mortsel

– Deze vorming gaat door van zodra 6 deelnemers zijn, telkens op zaterdagen van 10 – 16 u

Tarief en inschrijven

Tarief bedraagt 1650 euro +21% BTW, vroegboekkorting is geldig tot 24/06/18, je betaalt dan 1500 euro + 21% BTW

 

Door wie …

Deze vorming wordt georganiseerd door Karine Van Oosterbos, zaakvoerder K-onsult Loopbaancenter, ervaringsdeskundige, burn-out experte, (loopbaan)coach, HR generalist en psychotherapeut I.V.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Opleiding tot professioneel coach - dagopleiding

Word een professionele coach !

Werk jij graag met mensen ? Bijvoorbeeld als HR verantwoordelijke, maatschappelijk werkster, psycholoog, arts, therapeut, … ? Of voel je dat je graag mensen op hun levenspad wil begeleiden, als coach ? Dan versterkt K-onsult graag jouw vaardighedentot coach. We bieden een zeer interactieve vorming, om de kneepjes van het vak van een goede life coach aan te leren. Want coachen, dat leer je al doende. En feedback kunnen wij, als docenten, enkel geven op basis van wat we detecteren in de praktijk.

Wat doet een coach eigenlijk? Wel, als coach help je je coachee groeien, keuzes maken en zelfvertrouwen ontwikkelen. De coach wordt geïnspireerd door de sleutelinformatie die door coachees wordt aangereikt. Vandaaruit creëert de coach de ruimte om te observeren, te experimenteren en te veranderen. Op die manier begeleidt een coach mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het bereiken van hun doelen.

In de praktijk :

We dompelen je elk lesmoment onder in een verschillend thema. Via levensechte en praktijkgerichte oefeningen ga je aan de slag met de aangeleerde tools en draag je tevens bij tot zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als die van je medecursist. Je leert communicatie- en coaching technieken, krijgt coaching tools onder de knie en begrippen als : actief luisteren, ontdekt echte talenten via kernkwadranten, plaatst je cliënt op de behoeftepiramide van Maslov en de logische niveaus kennen nadien geen geheimen meer voor jou. En uiteraard beoefen je constant jouw communicatievaardigheden, als coach.

Opbouw en data :

Deze opleiding bestaat uit 7 lesdagen en gaan telkens door op vrijdagen :

 • Vr 07/09/18 – 10.00 u – 16.00 u
 • Vr 21/09/18 – 10.00 u – 16.00 u
 • Vr 05/10/18 – 10.00 u – 16.00 u
 • Vr 19/10/18 – 10.00 u – 16.00 u
 • Vr 16/11/18 – 10.00 u – 16.00 u
 • Vr 30/11/18 – 10.00 u – 16.00 u
 • Vr 14/12/18 – 10.00 u – 16.00 u

Je kan deelnemen aan een facultatieve examendag op 20/04/19.

Wens je je nadien te verdiepen in :

 • Loopbaancoaching – 8 dagen
 • Stress, burn-out en hsp coaching – 6 dagen
 • Well-being coaching – 5 dagen

Dan kan je bij K-onsult terecht voor deze verdiepingsopleidingen.

Voor andere thema’s verwijzen we graag door naar concullega’s.

We verwachten dat je tussendoor oefent, zelf huiswerkgroepjes organiseert en deelneemt aan onze groepsoverschrijdende oefenmomenten.

Waar?

Deze dagopleiding zal plaatsvinden bij K-onsult te Mortsel, Cornelis De Herdtstraat 63.

Tarief ?

Voor deze 7 dagen betaal je een investering van 1450 € + 21% BTW.

Vroegboekkorting is geldig tot 24 juni.  Je bespaart dan 150 euro

Na afstuderen binnen jouw coachingdomeinen, begeleiden we je  graag bij het uitstippelen van jouw loopbaan als coach. Je kan hiervoor dan ook gebruik maken van loopbaancheques, wat jou voor slechts 80€ recht geeft op 8u begeleiding. De werkelijke waarde van dit traject bedraagt 1100 euro, een mooie besparing dus.

Inschrijven

We laten maximum 16 mensen toe in de opleiding, zodat we interactief kunnen blijven werken. Je schrijft in via info@k-onsult.be

Uiteraard wordt deze opleiding gegeven door ervaren coach Karine Van Oosterbos en/of enkele co-trainers.

Het programma kan je simpelweg opvragen via mail. Wil je graag meer info, dan kan je bellen met Karine Van Oosterbos op 0468 222 075.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Verbindend verkopen

Joepie, je bent ondernemer. En je bent ongetwijfeld erg goed in wat je doet, een expert binnen jouw vakgebied. Je wil die expertise dan ook graag inzetten bij je klanten. Oeps, daar wringt het schoentje vaak, waar vind je die klanten ? En hoe overtuig je die ? Wel, overtuigen hoef je alvast niet te doen. Je wil immers dat een klant met jou in zee gaat omdat hij in jouw kennis en aanpak gelooft. En als je, vanuit verbindende communicatie, een fijne klantenrelatie kan opbouwen, dan werk je op lange termijn samen met je klant. Je verkoopt met andere woorden dus vanuit je hart en zet voornamelijk in op verbinding.

Oprechte verbinding. Want waarom zou je willen werken voor een klant die je niet leuk vindt ? Ook daarin mag je zelf keuzes maken, je werd immers niet voor niets je eigen baas. Je bent dus ondernemer, in zijn al zijn facetten. Of je nu werkt op freelance basis, een bedrijf uitbouwt met verschillende medewerkers of eerder actief bent in de coaching wereld met particulieren, … , klanten blijf je nodig hebben om te kunnen blijven bestaan als ondernemer. En om jouw missie te kunnen uitdragen en het verschil te kunnen maken vanuit jouw passie en expertise.

Met een track record van 15 jaar in o.a. sales training en sales coaching, leert Karine Van Oosterbos van K-onsult jou graag hoe je succesvol kan ondernemen en geen gebrek aan klanten en inkomsten ervaart. En dit in combinatie met het blijvend realiseren van jouw dromen, omdat jij durft te kiezen voor jouw purpose en hoe jij als ondernemer én mens in het leven wil staan.

Geprikkeld ? Neem dan contact op voor ons trainingsprogramma. Je kan kiezen voor kortere modulaire opleidingen of voor het jaartraject voor ondernemers.

Graag een mailtje naar info@k-onsult.be of een telefoontje naar 0468 222 075

Warme en verbindende groet,

Karine Van Oosterbos
K-onsult

Opleiding stress en burn-out voor professionals

Stress & Burn-out voor professonals Werk je als coach, therapeut, hulpverlener of HR verantwoordelijke, dan komt je vast in aanraking met cliënten die kampen met stress, die kan resulteren in een burn-out. Maar wanneer wordt stress nu chronisch en wanneer spreken we ook echt van burn-out ? En waarom is dat belangrijk ?

Deze opleiding gaat over stresspreventie, omgaan met stress en wat te doen wanneer de burn-out de cliënt toch reeds heeft ingehaald.

Een praktische vorming, met praktische oefeningen en tips. Bekeken vanuit een integratieve benadering, met aandacht voor zowel voelen, denken als doen.

Contacteer Karine Van Oosterbos voor meer info via 0468 222 075 of info@k-onsult.be.

Neem ook een kijkje op www.uitjeburnout.be.

Locatie : K-onsult – Cornelis De Herdtstraat 63 – 2640 Mortsel

Kijk op de website bij KALENDER voor meer info, data en tarieven.

Timemanagement voor ondernemers

Zeeën van tijd !

Nee, deze avond levert je geen extra tijd op. Integendeel, je investeert uw tijd hierin. Maar deze avond leert jou wel hoe je anders met jouw tijd kan omgaan. En hoe je anders naar tijd kan kijken.

Als ondernemer luidt nog vaak de slogan “time is money”. Op deze workshop gaan we dit van naderbij bekijken. We vertrekken vanuit jouw behoeften en van wat jij juist wil. Wil je bijvoorbeeld naar een 20 uren werkweek, zoals ik ? Wil je gewoon een betere balans ? Wil je die 60 urenweek eerst al eens afbouwen naar 40 ? Alles kan.

Heb je het gevoel dat je door de tijd heen holt ? Wel, je ben niet alleen. Voelt het alsof je nergens tijd voor heeft? Betekent dit dan dat je in de voorradige tijd niets doet ? Waarschijnlijk niet. Je benut de voorradige tijd ongetwijfeld erg minutieus. Kom je soms vermoeid thuis omdat je geen seconde tijd hebt gehad voor jezelf ? Ik heb de tijd al eens in kaart gebracht; een werkdag van 8 uur, telt 480 minuten en 28.800 seconden. Al eens opgemerkt hoe vaak je onbewust tijd maakt om even een minuutje te stelen ? Voor het checken van privé mail, om een smsje te beantwoorden, om te facebooken, … . Een minuutje voor de o zo broodnodige me-time. En als je een optelsom maakt van die tijd … hoeveel minuutjes zijn dat dan ? En hoeveel minuutjes gaan er naar uitstelgedrag ? En hoeveel naar werk ? Hoeveel naar huishouden ? Hoeveel naar hobbies, naar kinderen, naar partner, naar ouders, naar vrienden, … ? En wanneer is het echt hollen of is het bewust kiezen om de tijd voor desbetreffende activiteiten te benutten. En valideren we me-time genoeg als “tijd voor mij”, of koppelen we daar meteen nog een schuldgevoel aan ? Je zou van minder moe worden als je dit zo leest .

Kortom, tijd is relatief en toch ook weer niet. De tijd gaat voorbij, dat klopt. Neem de tijd dus zelf in handen en bepaal wat jij zelf belangrijk vindt en hoe je met het voorbijgaan van de tijd wil omgaan.

Deze interactieve workshop wordt gegeven door Karine Van Oosterbos, inspirator van K-onsult enenthousiaste therapeute, life coach en loopbaancoach.

Inschrijven kan via info@k-onsult.be

Tarief, inclusief koffie, water en thee, bedraagt 55 euro

En je ingeschreven bent, ontvang je een korte vragenlijst. Op die manier kan ik die avond inspelen op de behoeften van zowel de groep als individuele vragen.

Graag tot binnenkort.

Perfectionisme

Perfectionisme ontstaat meestal in de kindertijd als een overlevingsmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind vast onbewust meestal) dat het niet voldoet, niet OK is, zoals het op dat moment in het leven staat.

De natuurlijke zelfacceptatie, zelfliefde en spontaniteit die er tot op dat moment is, wijzigt. Er ontstaat een soort van nieuwe identiteit – een nieuw kind. Dit nieuwe kind gaat een manier van denken en gedrag ontwikkelen dat tot doel heeft te bekomen dat anderen (ouders, leerkrachten, broers en zussen, vriendjes,..) het graag gaan zien en bevestigen dat het OK is.

Op één of andere manier is het kind niet meer in staat bevestiging, zorg en liefde aan zichzelf te geven, hetgeen een grote nood aan externe bevestiging doet ontstaan. Die nood wordt vaak door de jaren heen nog sterker en gaat het leven van het kind (later volwassene) beheersen en blijft de kern van dit hardnekkig patroon. Het kind en later de volwassene gaat een aantal symptomen ontwikkelen die allemaal daaruit voortkomen :

Drang naar erkenning

· Teveel ‘moetens’

· Laag zelfbeeld

· Conflicten vermijden

· Angsten

· Controledrang

· Uitstelgedrag

· Schuldgevoelens

· Voortdurend piekeren en denken

· Moeilijk kunnen kiezen

· Grenzen niet respecteren

Perfectionisme is wereldwijd verspreid en komt heel veel voor in onze Westere wereld; een wereld die vandaag gekenmerkt wordt door een streven naar ‘MEER EN BETER’ Het is ook veel complexere dan ‘dingen perfect willen doen!

Net zoals de puberteit een noodzakelijke fase is bij het groeien naar volwassenheid, zou je ervan kunnen uitgaan dat perfectionisme ook zijn functie heeft. Als dat zo is, dan zou het logisch zijn dat de adolescent in de groei naar volwassenheid het patroon van zich afschudt. Het heeft hem dan bijgebracht hoe hij een plaats in de maatschappij kan veroveren en is verder niet meer nuttig.

Hetgeen vaak gebeurt is dat het patroon wordt meegenomen in de volwassenheid. In de plaats van een vrije volwassene te worden, worden we als het ware slaven van het patroon. Meestal slaagt het patroon er in mensen “vooruit” te helpen in het leven, carrière te laten maken, etc. Maar de prijs die ervoor betaald wordt is hoog. In de plaats van fluitend door het leven te gaan, worden we beheerst door stress, angsten, ontelbare moetens, schuldgevoelens, etc.

Het leven wordt ingewikkeld, vol van moetens en stress. Weten wie je echt bent en wat jij echt wil is heel moeilijk en je bent daar eigenlijk ook niet mee bezig. Het denken overheerst en dat is vaak erg vermoeiend…

In onze K-onsult kennismakingsworkshop gaan we uitgebreider in op het ontstaan en de symptomen van perfectionisme. We leren ook inzien dat al deze symptomen bij ieder van ons diezelfde wortel hebben. Er is ook tijd om zelf in kleine groepjes aan de slag te gaan met jouw eigen ‘patroon’ om dan tot slot bekijken op welke manier er in de coaching wordt gewerkt om voor eens en altijd van de storende invloeden van het patroon af te geraken.

Inschrijven kan via info@k-onsult.be of 0468 222 075.

Tarief :

 • Volg(de) je bij ons reeds loopbaancoaching of therapie, dan bedraagt jouw bijdrage 40 € pp.
 • Alle andere geïnteresseerden kunnen deelnemen aan 65 € pp.

Schrijf snel in, plaatsen zijn beperkt tot 12 deelnemers.

Durf kiezen

Workshop – Durf kiezen !

Werd jij onlangs plots wakker met een gevoel van “oei, wanneer koos ik eigenlijk voor deze job, deze studie, deze relatie, dit leven?”. Lijkt het soms alsof je slechts een rol speelt in het verhaal van iemand anders? Dan ben je zeker niet alleen. In onze drukke maatschappij vergeten we al eens te kiezen voor wat we echt willen. Sommigen komen daardoor terecht in een burn-out, anderen gaan door een midlife- of relatiecrisis. En eens we ontdekken dat er iets niet klopt, durven we het roer toch vaak niet omgooien.

Deze workshop focust op jou, op jouw verhaal. Ontdek wat je diep vanbinnen wil. Durf dit concreet maken. Wil je misschien een andere stap zetten in je loopbaan maar je weet niet hoe? Wil je eindelijk die zangcursus beginnen maar durf je niet zingen? Wil je je volledig omscholen om voor je droomjob te gaan en zie je enkel obstakels? Dan is deze workshop echt iets voor jou. De workshop is de perfecte keuze voor iedereen die zich willen (her)oriënteren op zijn/haar (levens)loopbaan.

In ruim anderhalf uur tijd krijg je duidelijke tools mee om zelf de hoofdrol te spelen in jouw leven.

Als ervaren loopbaancoach, life coach en psychotherapeut begeleidt Karine Van Oosterbos dagelijks mensen in hun proces om te durven kiezen voor wie ze echt willen zijn, de regisseur van hun eigen leven.

Wanneer ? 4 x per jaar, in Mortsel of Wommelgem.

Wens je erbij te zijn, schrijf dan in via een mailtje naar info@k-onsult.be

Opleiding - Start to coach - avondschool

Word een professionele coach !

Altijd al met mensen willen werken? Zelf ooit een coachingtraject doorlopen? Misschien loopbaanbegeleiding gevolgd waaruit bleek dat je zelf graag wil coachen? Of werk je reeds binnen HR of als psycholoog / therapeut met mensen? K-onsult versterkt graag jouw basisvaardigheden tot coach en leid je verder op tot professionele coach.

We bieden een zeer interactieve vorming, om de kneepjes van het vak van een goede coach aan te leren. Want coachen, dat leer je al doende. En feedback kunnen wij, als docenten, enkel geven op basis van wat we detecteren in de praktijk.

Wat doet een coach eigenlijk? Wel, als coach wandel je mee op het levenspad van de coachees en help je hen groeien en zelfvertrouwen ontwikkelen. Geïnspireerd door de sleutelinformatie die door coachees wordt aangereikt, creëert de coach de ruimte om te observeren, te experimenteren en te veranderen. Op die manier begeleidt een coach mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het bereiken van hogere doelen. Fijn toch he, om daarvan deel te mogen uitmaken!

In de praktijk :

We dompelen je elk lesmoment onder in een verschillend thema. Via levensechte en praktijkgerichte oefeningen ga je aan de slag met de aangeleerde tools en draag je tevens bij tot zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als die van je medecursist. Je leert communicatie- en coaching technieken, krijgt coaching tools onder de knie en begrippen als : actief luisteren, ontdekt echte talenten via kernkwadranten, plaatst je cliënt op de behoeftepiramide van Maslov en de logische niveaus kennen nadien geen geheimen meer voor jou. En uiteraard beoefen je constant jouw communicatievaardigheden, als coach.

Opbouw en data :

 • Module 1 – start to coach – 7 dinsdagavonden – startdatum voorjaar 2019
 • Module 2 – start to practice – 7 dinsdagavonden – startdatum voorjaar 2019
 • Module 3 – start to integrate – 4 dinsdagavonden – startdatum voorjaar 2019
 • Module 4 – start your coaching business – 2 x 2 uur individuele coaching + individueel business coaching traject om haalbaarheid uit te drukken in cijfers.

We verwachten dat je tussendoor oefent, zelf huiswerkgroepjes organiseert en deelneemt aan oefenmomenten.

Waar?

K-onsult – Cornelis De Herdtstraat 63 – 2640 Mortsel

Tarief :

Per module van 7 avonden + 2 individuele coaching momenten :

– particulieren :

 • module 1 = 650€ excl BTW
 • module 2 = 650€ excl BTW
 • module 3 = 450€ excl BTW

Schrijf je meteen in voor de drie modules, dan geniet je van een voordeel van 250 € op het totale bedrag.

Na afstuderen binnen jouw coachingdomeinen, begeleiden we je in module 4 graag bij het uitstippelen van jouw loopbaan als coach. Je kan hiervoor dan ook gebruik maken van loopbaancheques, wat jou voor slechts 80€ recht geeft op 8u begeleiding. De werkelijke waarde hiervan is 1100 €.

Inschrijven kan via info@k-onsult.be

Uiteraard wordt deze opleiding gegeven door ervaren trainer / coach: Karine Van Oosterbos en enkele gastdocenten. 

Wil je meer informatie ? Bel dan naar Karine Van Oosterbos op 0468 222 075 of vraag het programma op via mail.

Durf kiezen voor ondernemen

Elf jaar geleden, in mei 2007, waagde ik de sprong en startte ik als ondernemer. Ik vertel jullie graag over dit proces, the do’s and don’ts en ga vooral dieper in op “durven kiezen”. Aan het einde van de worshop ga je dan ook naar huis met tien concrete tips, om in je onderneming en ondernemerschap te kunnen blijven staan. I

Karine verwelkomt je graag om de drie maanden op een van haar “Durf kiezen voor ondernemen” weggeef”sessies. Voor een bijdrage van 15 euro, kan je kennismaken met de visie van Karine en van K-onsult.

Werd jij onlangs bijvoorbeeld wakker met een gevoel van “Oei, wanneer koos ik eigenlijk voor deze job, deze studie, deze relatie, dit leven?”. Lijkt het soms alsof je slechts een rol speelt in het verhaal van iemand anders? Dan ben je zeker niet alleen. In onze drukke maatschappij vergeten we al eens te kiezen voor wat we echt willen. Sommigen komen daardoor terecht in een burn-out, anderen gaan door een midlife- of relatiecrisis. En eens we ontdekken dat er iets niet klopt, durven we het roer toch vaak niet om te gooien.

Als ondernemer ontzeg je jezelf vaak oplaadmomenten. Nochtans zijn deze broodnodig om gefocust te kunnen blijven op je missie en je doel.

Karine Van Oosterbos geeft workshops rond dit thema “Durf kiezen!” Deze workshop focust op jou, op jouw verhaal. Ontdek wat je diep vanbinnen wil. Durf dit concreet maken. Wil je misschien een andere stap zetten in je organisatie maar weet je niet hoe? Wil je voor een betere work life balans kiezen maar vind je dat niet fair tov je werknemers? Wil je groeien maar zie je enkel obstakels? Dan is deze workshop echt iets voor jou. De workshop is de perfecte keuze voor iedereen die zich willen (her)oriënteren op zijn/haar (levens)loopbaan. In ruim anderhalf uur tijd krijg je duidelijke tools mee om zelf de hoofdrol te spelen in jouw leven. Als ervaren loopbaancoach, life coach en psychotherapeute begeleidt Karine Van Oosterbos dagelijks mensen in hun proces om te durven kiezen voor wie ze echt willen zijn, de regisseur van hun eigen leven.

Hou zeker onze KALENDER-pagina in de gaten voor updates en data.

Stuur een mailtje naar info@k-onsult.be om je in te schrijven, plaatsen zijn beperkt.

Durf kiezen voor jouw blik op de toekomst ! En laat die toekomst vandaag beginnen.